Boğaziçi Üniversitesi Mevzuatı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİKLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Dikey Geçiş Sınavı ile Yerleştirilen Öğrencilere Uygulanan İç Yönetmelik

Boğaziçi Üniversitesi Diplomalı Lisans Programlarına Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilere İlişkin Yönetmelik

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ÇAP İç Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu Yönergesi

Boğaziçi Üniversitesi Özel Öğrencilik Yönergesi

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi-Suny Binghamton Üniversitesi Uluslar Arası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİ

 

Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (BÜ-UZEM) Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Yönetmeliği

 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİKLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji, Geleneksel Mimarlık ve Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi İnsani Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi (Human Development Research Center) Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü  Uygulama ve Araştırma Merkezi (Human Development Research Center) Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Zararlarının Azaltılması Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Karşılaştırmalı Avrupa Kültürü ve Sanatı Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Makro Ekonomi ve Uygulamalı Ekonometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Mekatronik  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Teleiletişim ve Enformatik  Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Yaşambilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi  Yönetmeliği

YÖNERGE

Boğaziçi Üniversitesi Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu  Yönergesi

Boğaziçi Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi

GENELGELER

Boğaziçi Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Esasları Uygulama Genelgesi

Ön Mali Kontrol İşlemleri Genelgesi