Teşkilat Yapısı

 

Boğaziçi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın idari teşkilatı

aşağıdaki şekilde örgütlenmiştir.