Değerler

 

Tarihi boyunca Boğaziçi Üniversitesi’nin kültür ve değerlerinin temelinde, özerk, özgürlükçü, demokratik, katılımcı ve şeffaf üniversite modelini tüm akademik süreçlerde uygulamak, geliştirmek; bu model çerçevesinde yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, yerele kök salmış, evrensele açık bireyler yetiştirmek yer almıştır. Bu çerçevede, Boğaziçi Üniversitesi’nin kültür ve değerlerinin öğrenci, öğretim üyesi, idari personel ve mezunlara aktarılması için mevcut mekanizmaların güçlendirilmesi, yükseköğretim ile ilgili konularda ilkeli, yapıcı ve öncü bir duruş sergilenmesi, ademimerkeziyetçi kurum kültürünü koruyarak, üniversite genelinde bütünselliği sağlayacak yapıların tesis edilmesi, yaratıcı, eleştirel, özgür ve özgürlükçü, bilimsel düşünceyi geliştiren süreçler ve mekanizmaların tasarlanması her zaman önceliklerimiz arasında olmuştur. Buna uygun olarak, yüz elli yılı aşan akademik geleneği ile Boğaziçi Üniversitesi’nin temel değerleri; 

 

  • Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren bir anlayışla, eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçi,
  • Öğrenci odaklı,
  • Yönetimde ve akademik yaşamda özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı,
  • Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı,
  • Etik değerlere sahip çıkan,
  • Temel hak ve özgürlükleri savunan,
  • Kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen,
  • Doğa ve çevresel sorunlar dahil tüm küresel sorunlara duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan,
  • Mezunlarla bağını güçlü ve sürekli kılan,
  • Kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmakta kararlı

 

olarak ifade edilebilir.