Taşınmaz Mal

Tapuda üniversitemize kayıtlı veya hazineye ait üniversitemize tahsisli taşınmaz malların kiralanması iş ve işlemleri Taşınmaz Mallar Birimi tarafından yapılmaktadır.

 

 

Taşınmaz Bilgi Sistemine ulaşmak için lütfen tıklayınız...