MEKSİS PROJESİ

 

 

MEKSİS DERS PROGRAMLARI DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 

Üniversitemizdeki eğitim mekanlarında yapılan lisans, yüksek lisans ve doktora derslerinin (OBİKAS sistemindeki dersler) bildirileceği formları tek tek sisteme girilmesi kısa bir zamanda yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle,  “EK 1_Bina_Derslik_Formu” Excel formatında  hazırlanmıştır. Bu dosyaların MEKSİS sistemi tarafından kabul edilebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

 1. EK 1_Bina_Derslik_Formu” her bina için  ayrı ayrı doldurulacaktır.
 2. EK 1_Bina_Derslik_Formu”nun birinci satırındaki bilgiler asla değiştirilmeyecektir. İstenilen bilgiler ikinci satırdan itibaren boşluk bırakılmadan tüm eğitim alanları (ders yapılanlar) sırayla yazılacaktır.
 3. EK 1_Bina_Derslik_Formu”na istenilen bilgilerin dışında herhangi bir bilgi (sistem tarafından hata kodu vermektedir) yazılmayacaktır.
 4. EK 1_Bina_Derslik_Formu” içindeki çalışma sayfasından sadece bir tane olacak onun adına “Sayfa1” olarak kalacak ve değiştirilmeyecektir. Her dosya için aynı uygulama yapılacaktır.
 5. Ek 3 Eksik_Olan_Derslik_ID_Formu”nda Biriminiz/leriniz tarafından kullanılan dersliklerin tamamı için sadece bulunduğunuz bina değil kullanılan başka binalar içinde form doldurulacak ve sadece biriminiz tarafından kullanılan derslikler için bilgiler bulunacaktır.
 6. Ek 2 Örnek_Bina_Derslik_Formu”na uygun formatta,  “EK 1_Bina_Derslik_Formu” doldurulacaktır.
 7. Ek 4 Açıklamalar” dosyasındaki açıklamalara dikkat edilecektir.
 8. Aşağıdaki dosyadaki EK 1_Bina_Derslik_Formu” MEKSISDERSLIKKODU birçok binada aynıdır. Bu sebeple kullanılacak  MEKSISDERSLIKID oldukça önemlidir. Eğer başka bir kodu  yazarsanız o kod başka bir derslik /laboratuvara/seminere denk gelmekte ve bu durum  sistem hatalarının da düzeltilmesi oldukça zor hale getirmektedir. Eğer derslik kodunu karıştırırsanız hemen yan sütunda daha açıklayıcı mekan adı vardır.
 9. Bir mekanın tüm ders bilgileri girildikten sonra ikinci mekanın bilgileri “Ek 2 Örnek_Bina_Derslik_Formugibi yapılacak. Böylelikle aynı ders saatinde başka bir ders ile çakışıp çakışmadığı da görülür. Herhangi bir sütun ilavesinde bulunmayın. Satırlar arasında MEKSISDERSLIKKODU ve MEKSISDERSLIKID asla boşluk olmamalı. Form ders bazında değil mekan bazında doldurulmalıdır.
 10. Gönderilecek dosya adları size verilen bina adları olmalıdır. Formları doldurduktan sonra göndereceğiniz “EK 1_Bina_Derslik_Formu”  adı farklı kaydet yapılarak  Ek 3 Eksik_Olan_Derslik_ID_Formunda hangi bina için form doldurulmuşsa o binanın adıyla kayıt yapmanız gerekmektedir.  Her bina için ayrı ayrı  kayıt yapılmalıdır.

   

  Örnek:

  Boş Dosya Adı

  Form Doldurulduktan sonra Dosya Adı

  EK 1_Bina_Derslik_Formu

  Eğitim Fakültesi Derslik Bloğu

  EK 1_Bina_Derslik_Formu

  Hisar C Blok

  EK 1_Bina_Derslik_Formu

  Fen ve Mühendislik Binası (Kare Blok)

  EK 1_Bina_Derslik_Formu

  Sosyoloji Psikoloji Binası

   

  11. Ek 3_Eksik_Olan_Derslik_ID_Formu eğitim alanlarından sadece dersliklerdeki ders programları yazılmayacak. Eğitim alanları olarak nitelendirilen seminer odası/laboratuvar/amfi gibi alanlar içinde doldurulacaktır. Gönderdiğimiz Ek3’deki listedeki tüm eğitim alanlarına ders programları işlenecektir. Asıl amacı konferans/toplantı odası gibi yerlerde ders yapılsa bile Ek 3 formunda yer almadığı için oralarda yapılan dersler gösterilmeyecektir.

 

DOSYALAR (Lütfen üstüne tıklayınız…)

EK 1_Bina_Derslik_Formu

Ek 2 Örnek_Bina_Derslik_Formu

Ek 3 Eksik_Olan_Derslik_ID_Formu 

Ek 4 Açıklamalar

Ek 5 Birim_ID Formu