STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

5018 Sayılı Bütçe ve Mali Kontrol Kanunu uyarınca 1 Ocak 2006 tarihinde kurulan Başkanlığımız, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi ile hizmet vermektedir. Boğaziçi Üniversitesi’nin kamu mali bütçesinin hazırlanması, bütçenin kullanımında ön mali kontrollerinin yapılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve alınan taşınırların kayıt altına alınması hususunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak kanunlara ve talimatlara uygun olarak çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir.