Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

2 Mart 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32120

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 20/9/2007 tarihli ve 26649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.