YÖK Tarafından Sağlanan Desteklerin Bütçeleştirilmesine İlişkin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne Ait Yazı Yayınlandı

 

-YÖK tarafından belirlenen Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrenciler ile ülkemizin bilimsel düzeyinin gelişimine yönelik olmak üzere Devlet üniversitelerinde bulunan ve Kurulumuz tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda yapılan doktora programlarındaki öğrencilere burs verilmesi,

-YÖK'ün işbirliği protokolü ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkelerden gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin lisans ve lisansüstü öğrenim ücretlerinin karşılanması ve/veya bu kapsamdaki öğrencilere burs verilmesi ile ilgili olarak, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazı ekte yer almaktadır.