Taşınır Konsolide Birimi Görevleri

PERSONEL

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

  • Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin (TKYS) mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak, 
  • İdare taşınırlarının icmal cetvellerini plan ve yıllık programa uygun olarak hazırlamak, yılsonu işlemlerini tamamlamak, 
  • Birimlerden gelen taşınırlara ait üçer aylık dönem raporlarını, BKMYBS muhasebe sisteminden alınan raporlarla kontrol edip uygunluğunu sağlamak ve tüketim çıkışlarını muhasebeleştirmek, 
  • Üniversitenin diğer üniversitelere ve kamu kurumlarına yapacağı taşınır devir işlemlerinde destek olmak, 
  • Taşınır Kayıt Yetkililerinin yapacakları çalışmaların eksiksiz ve düzenli yürütülmesi için gereken önlemleri almak, birimler arası koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak, uyumlu çalışılmasını sağlamak, 
  • Taşınır Mal Yönetmeliğindeki taşınır hesap kodları standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, 
  • Taşınırların iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, 
  • SGB Taşınır Kullanıcısı rolüyle TKYS sistemine harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda marka, model, ölçü vb. girişleri yapmak, taşınır kodlarını güncellemek.
  • Tüm harcama birimlerine ait taşınır hurdalarının kayıttan düşme işlemlerini muhasebeleştirmek.
  • Taşınır Kayıt Yetkililerinin üçer aylık Kefalet Kesintisi Listesinin kontrolünü yapmaktır.