Personel Giderlerine İlişkin Ekonomik Kodlarda Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

Analitik bütçe sınıflandırmasına yönelik olarak giderin, gelirin ve finansmanın ekonomik sınıflandırmasına ilişkin ekonomik kodlarda bir değişiklik yapılması veya sınıflandırmanın herhangi bir düzeyinde yeni kodlar ilave edilmesine ilişkin talepler ilgili İdarelerce gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüğümüze iletilmekte ve bu talepler Genel Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde “01- Personel Giderleri” ekonomik kodu altında aşağıda belirtilen kodlar açılmıştır. Kamu idarelerinin, personel giderleri kapsamında yapacakları bütçe işlemlerini söz konusu ekonomik kodlar ile açıklamalarını da göz önünde bulundurarak bütçelerinin ilgili tertiplerinden yapmaları önemle duyurulur.

 

   - 01.1.1.02 Taban Aylığı: Bir kadroya dayalı olarak istihdam edilenlere ilgili mevzuatı uyarınca yapılan taban aylığı ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

   - 01.1.1.03 Yurtdışı Aylığı: İlgili mevzuatı uyarınca memurlara yapılan yurtdışı aylık ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

   - 01.1.5.03 Ek Ders Ücretleri: Ek ders ücreti adı altında memurlara ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

  - 01.1.5.04 Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kapsamında Ödenen Ücretler:Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görevlendirilen memurlara ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ek ders ve fazla çalışma ücreti ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

   - 01.4.1.06 Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri: Geçici personel statüsünde olup usta ve uzman öğreticiler hariç ilgili mevzuatı uyarınca ders ücreti karşılığında görevlendirilen ve üzerinde resmi görev bulunmayanlara ödenecek ek ders ücretleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

    - 01.4.4.04 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri: Geçici personele, ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ek ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.

 

Yurtdışında istihdam edilen sözleşmeli personele mali ve sosyal hakları kapsamında yapılan ödemeler ise “01.2 Sözleşmeli Personel” altında IV. düzeyde açılan ve aşağıda sayılan ekonomik kodlarda izlenecektir.

    - 01.2.1.06 Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ücretleri

    - 01.2.2.06 Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları

    - 01.2.3.06 Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ödenekleri

    - 01.2.4.06 Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları

    - 01.2.5.06 Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları

    - 01.2.6.06 Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri

    - 01.2.9.06 Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri