Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü Personel

Sabire ÖZOĞUL
Stratejik Planlama Şube Müdürü
ozogulsa@boun.edu.tr
Tel: (212) 359 77 87
Mustafa KÖŞKER
Memur
mustafa.kosker@boun.edu.tr
Tel: (212) 359 77 86
Rukiye MACİT
Memur
rukiye.macit@boun.edu.tr
Tel: (212) 359 67 21
Coşkun VURAL
Memur
coskun.vural@boun.edu.tr
Tel: (212) 359 77 86