İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Personel

Ayşe DEMİRALP
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü V.
ayseata@boun.edu.tr
Tel: (212) 359 46 86