Bütçe ve Performans Program Şube Müdürlüğü İletişim

PERSONEL

BİRİMİN GÖREVLERİ          

                                                                                            

 

Adres               :    Boğaziçi Üniversitesi

                             Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

                             Bütçe ve Performans Program Şube Müdürlüğü

                             34342Bebek / İstanbul

Tel                   :    (212) 359 44 26

Faks                :    (212) 359 69 07

E-mail               :    butceplan@boun.edu.tr