Bütçe ve Performans Program Şube Müdürlüğü Görevleri

PERSONEL

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 

  • Bütçeyi hazırlamak,

  • Performans Programı hazırlıklarının koordinasyonu sağlamak,

  • İdare bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak,

  • Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak,

  • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

  • İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek,

  • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

  • Bütçe uygulama sonuçları raporlamak.