2016-2018 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI VE HAZIRLAMA REHBERİ

Bütçe Hazırlama Rehberi (2018-2020) (Tümü)

 

Bütçe Çağrısı (2018-2020)

 

Rehber Açıklamaları

 

Kurumsal Sınıflandırma

 

Fonksiyonel Kodlar

 

Finansman Tipi Sınıflandırma

 

Ekonomik Kodlar-Gider

 

Ekonomik Kodlar-Gelir

 

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

 

Standartlar

 

Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler

 

Rehber Tabloları

 

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

 

 

/sites/sgdb.boun.edu.tr/files/sgdbfiles/b%C3%BCt%C3%A7e%20haz%C4%B1rlama.pdf