2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI VE HAZIRLAMA REHBERİ

Bütçe Hazırlama Rehberi (2013-2015) (Tümü)

 

Bütçe Çağrısı (2013-2015)

 

Rehber Açıklamaları

 

Kurumsal Sınıflandırma

 

Fonksiyonel Kodlar

 

Finansman Tipi Sınıflandırma

 

Ekonomik Kodlar-Gider

 

Ekonomik Kodlar-Gelir

 

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

 

Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler

 

Rehber Tabloları

 

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

 

Standartlar