2012-2014 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI VE HAZIRLAMA REHBERİ

 

Bütçe Hazırlama Rehberi (2012-2014) (Tümü)

 

 

Bütçe Çağrısı (2012-2014)

 

Rehber Açıklamaları

 

Kurumsal Sınıflandırma

 

Fonksiyonel Kodlar

 

Finansman Tipi Sınıflandırma

 

Ekonomik Kodlar-Gider

 

Ekonomik Kodlar-Gelir

 

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

 

Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler

 

Rehber Tabloları

 

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

 

Standartlar