2011-2013 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI VE HAZIRLAMA REHBERİ

2011-2013 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları 
(OVP, OVMP, Yat. Prog. Haz. Rehberi Dahil)

 

Bütçe Hazırlama Rehberi (2011-2013) (Tümü)

 

Bütçe Çağrısı (2011-2013)

 

Rehber Açıklamaları

 

Kurumsal Sınıflandırma

 

Fonksiyonel Kodlar

 

Finansman Tipi Sınıflandırma

 

Ekonomik Kodlar-Gider

 

Ekonomik Kodlar-Gelir

 

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

 

Standartlar

 

Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler

 

Rehber Tabloları

 

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber