2010-2012 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI VE HAZIRLAMA REHBERİ

Bütçe Hazırlama Rehberi (2010-2012) (Tümü)

Bütçe Çağrısı (2010-2012)

Rehber Açıklamaları

Kurumsal Sınıflandırma

Fonksiyonel Kodlar

Finansman Tipi Sınıflandırma

Ekonomik Kodlar-Gider

Ekonomik Kodlar-Gelir

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

Standartlar

Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler

Rehber Tabloları

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber