2015 Bütçe Kanunu

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Merkezi Yönetim Bütçesi (Çok Yıllı 2016-2017) 

Vergi Harcamaları Listesi 

Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri (Yükseköğretim)

 

Kurumlar İtibariyle Ödenek (A), Gelir (B), Finansman (F) Cetvelleri
 

 

B Cetveli 

C Cetveli 

E Cetveli 

F Cetveli 

H Cetveli 

İ Cetveli 

K Cetveli 

M Cetveli 

O Cetvel

P Cetveli 

T Cetveli - Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın 
Alma Bedellerini Gösterir Cetvel 

T Cetveli - 2015 Yılında Edinilebilecek Taşıtlar Listesi 

V Cetveli