2012 Bütçe Kanunu

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Merkezi Yönetim Bütçesi (Çok Yıllı 2013-2014)

Vergi Harcamaları Listesi

Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri

 

Kurumlar İtibariyle Ödenek (A), Gelir (B), Finansman (F) Cetvelleri
 

 

B Cetveli

C Cetveli

E Cetveli

F Cetveli

H Cetveli

İ Cetveli

K Cetveli

M Cetveli

O Cetvel

P Cetveli

T Cetveli - Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın
Alma Bedellerini Gösterir Cetvel

T Cetveli - 2011 Yılında Edinilebilecek Taşıtlar Listesi

V Cetveli