2011 Bütçe Kanunu

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Merkezi Yönetim Bütçesi (Çok Yıllı  2012-2013)  

Vergi Harcamaları Listesi   

Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri

 

Kurumlar İtibariyle Ödenek (A), Gelir (B), Finansman (F) Cetvelleri
 

 

B Cetveli   

C Cetveli    

E Cetveli    

F Cetveli     

H Cetveli   

İ Cetveli    

K Cetveli    

M Cetveli   

O Cetvel

P Cetveli     

T Cetveli - Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın   
Alma Bedellerini Gösterir Cetvel   

T Cetveli - 2011 Yılında Edinilebilecek Taşıtlar Listesi 

V Cetveli