BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ATANMASI

13 Kasım 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29887

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2016/101

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Mehmed ÖZKAN atanmıştır.

12/11/2016

                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI