Boğaziçi Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca merkezi olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesi’ne yaptırılması kararı alınan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin Üniversitemize ait atama yapılacak kadrolar, yazılı sınav konu başlıkları ve Merkezi Sınav Kurulu kararı ektedir.

Üniversitemiz kadrolarına başvurmak isteyen ve aranan nitelikleri taşıyan personelimizin diploma örneği, başvuru formu ve başvuru dilekçesini eksiksiz doldurarak kapalı bir zarf içerisinde 14.01.2019-21.01.2019 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

EKLER