BKK 2017/9749 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar Yayınlandı.

2017 Yılı 6772 Sayılı Kanun İlave Tediyeler

19 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29953

Karar Sayısı: 2017/9749

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kuramlarda çalışan işçilere 2017 yılında;

a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 30/1/2017, diğer yarısının 23/6/2017 tarihinde,

b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 25/12/2017 tarihinde,

ödenmesi; Maliye Bakanlığının 5/1/2017 tarihli ve 296 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.