2017-2019 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Hazırlık Çalışmalarına Başlanmıştır.

2017-2019 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Hazırlık Çalışmalarına Başlanmıştır.

 

  1. Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planın idarelerin ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle hazırlanması amacıyla, 2017-2019 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. İlgili genel yazı için tıklayınız.
     
  2. 2017-2019 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ve eki tablolar e-bütçe sisteminde yayımlanacaktır. e-bütçe sisteminin bütçe hazırlık modülü, bütçe girişlerini yapmak üzere kamu idarelerinin kullanımına açılacaktır.